خط مشي كيفيت

بسمه تعالي
شركت تعميرات انتقال نيروي شمال
خط مشي كيفيت
      شركت تعميرات انتقال نيروي شمال شركتي فني و مهندسي است كه با مأموريت ارائه خدمات در زمينه تعميرات اساسي و دوره‌اي نيروگاهها، ايستگاهها و خطوط انتقال نيرو، سيستمهاي حفاظتي و مخابراتي و تأمين، ساخت و بازسازي قطعات يدكي مربوطه فعاليت مي نمايد .
     اين شركت ارائه بهترين خدمات در قالب مأموريت سازمان بهمراه حفظ ایمنی، سلامت افراد، جامعه و محیط زیست را سرلوحة اهداف و فعاليتهاي خويش قرار داده و در راستاي تأمين رضايت مشتريان و استمرار در انجام تعهدات و الزامات مرتبط با خواسته‌هاي ذينفعان، اجرای وظایف خود، افزايش بهره‌وري و رشد و بالندگي نيروي انساني بر اساس استانداردهاي بين المللي روز قدم بر مي‌دارد .
     شركت تعميرات انتقال نيروي شمال جهت نيل به اهداف سازماني بر اساس استاندارد بين المللي ISO9001:2015 خود را متعهد به اجراي موارد ذيل مي داند:
1- هدفگذاری و برنامه ریزی صحیح و استفاده از خرد جمعی، پرهیز از اقتدار طلبی مدیریت، افزایش تعهد و صداقت برای غنی سازی فرهنگ سازمانی.
2-پذيرش و برآورده سازي خواسته هاي مشتريان و ساير گروه هاي ذينفع با رعايت چارچوب هاي قانوني و استانداردهاي وزارت نيرو و الزامات سازماني شركت در جهت افزايش ميزان رضايتمندي آنها.
3-به حداقل رساندن اثرات نامطلوب کار و صنعت بر محیط افزایش اثرات مطلوب آن با تأمین ایمنی کلیه کارکنان، کاهش حوادث و آسیب ها از طریق حذف شرایط نا ایمن، ارتقاء سلامت ابزار و حفاظت از محیط زیست به عنوان مهمترین سرمایه بشریت.
4- رعايت قوانين زيست محيطي به منظور جلوگيري از آلودگي آن.
5-جذب و بكارگيري منابع انساني كارآمد و آموزش مستمر و هدفمند به منظور آموزش و توسعه نیروی انسانی بعنوان با ارزشترين سرمايه شركت.
6-ايجاد محيط كاري با نشاط و پر طراوت در سايه وحدت و همدلي به منظور بهبود مستمر شيوه زندگي شغلي، اجتماعي و خانوادگي همه كاركنان سازمان.
7-اقدامات پيشگيرانه به منظور جلوگيري از ايجاد هرگونه خطا و اشتباه.        
8-تداوم و بهبود ارتباط با مشتري و مشاركت كاركنان و بهبود مستمر كيفيت.
9-استفاده بهينه از منابع سازماني بر اساس مدیریت علمی منابع و هزینه ها و در نهايت افزايش بهره‌وري و ارتقاء رقابت در بازار.
      همكاران در حفظ كيفيت خدمات اين شركت مشاركت دارند و در اين خصوص از همكاران انتظار دارد با شناخت دقيق مسئوليتها و كاربرد بجا و صحيح روشهاي اجرائي و فرايندهاي سيستم كيفيت در جهت نيل به اين اهداف، مديريت شركت را در انجام اين امر مهم ياري نمايند.
    واحدهاي تابعه اين شركت با پشتيباني اينجانب ملزم به رعايت ترتيبات طرح ريزي شده در سيستم كيفيت مي‌باشند. اين خط مشي در زمانهاي مقتضي با توجه به تغييراتي كه در سازمان و يا جامعه رخ مي دهد، بازنگري خواهد شد. .                                                                 
                                                                                   
                                                                                 محمود فردی
                                                                                   مدیر عامل
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_mssql.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0