تمس با ما
 

شرکت تعمیرات انتقال نیروی شمال

آدرس : ساری، بلوار امیر مازندرانی، خیابان شهیدان عبوری، نبش 12 متری اول

کدپستی :17144 - 48156

تلفن : 01133379330 و 01133379331

فکس :01133379343