سرپرست امور مخابرات شرکت تانش منصوب شد

1400/01/23

بر اساس گزارش روابط عمومی شرکت تعمیرات انتقال نیروی شمال(تانش) آقای مهندس علی عموئی به سمت سرپرست امور مخابرات منصوب شد. این انتصاب پس از بازنشستگی مدیر سابق این امور آقای مهندس محمدباقر احمدیان که در پایان سال 99 بازنشسته شدند صورت گرفته است. بر اساس همین گزارش مهندس عموئی دارای مدرک لیسانس برق  در رشته الکترونیک بوده و قبل از این سمتهای تکنسین بی سیم، کارشناس بی سیم و رئیس اداره بی سیم را در کار نامه خود دارد. وی در ادارات تله متری، اسکادا و PLC نیز کار کردند.

 
  بازگشت


PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_mssql.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0