4514 نفر ساعت دوره آموزشی در سال 1399 در شرکت تانش برگزار شد

1400/01/23

4514 نفر ساعت دوره آموزشی در سال 1399 در شرکت تانش برگزار شد.
 بر اساس گزارش روابط عمومی این­شرکت، با توجه به وجود بیماری کووید 19 که برگزاری دوره های آموزشی را تحت تأثیر گذاشته، 4514 نفر ساعت دوره آموزشی در سال 1399 برگزار شد.  3282 نفر ساعت برای همکاران شرکت تانش، 1120 نفرساعت برای همکاران پروژه عمران و تأسیسات سمنان، 1062 نفر ساعت برای همکاران تعمیرات انتقال نیروی سمنان و 112 نفر ساعت برای همکاران پروژه تعمیر ترانسفورماتورهای توزیع غرب مازندران برگزار شد. عمده این دوره ها بر اساس لیست صلاحیت پیمانکاری شرکت توانیر برگزار شده که شکل برگزاری این دوره ها با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی بصورت حضوری و بعضاً بصورت وبینار بوده است.
بر اساس این گزارش تعدادی از دوره های برگزار شده به شرح زیر می باشد:
گزارش نویسی فنی بخش انتقال و فوق توزیع، آزمایش رله های حفاظتی و دستگاههای آزمایش، معرفی، بازدیدها، تعمیرات دوره ای پیشگیرانه،  معرفی رله های حفاظتی و انواع حفاظت در بخش انتقال و فوق توزیع، آشنائی با سیستم زمین، آشنائی با آئین نامه ایمنی در عملیات شبکه های برق(وزارت کار)، یراق آلات و هادیها، مبانی اتوماسیون پستهای فشار قوی، عیب یابی و عمرسنجی ترانسفورماتور، DCS مقدماتی و دستورالعملهای ثابت بهره برداری.
  
  بازگشت