کتاب شناسنامه شغلی مشاغل شرکتهای تعمیرات انتقال نیرو توسط شرکت تانش به چاپ رسید

1399/05/06

به گزارش روابط عمومی شرکت تانش کتاب شناسنامه شغلی مشاغل شرکتهای تعمیرات انتقال نیرو توسط انتشارات توسعه علوم واحد مطالعات و تحقیقات با شماره کتابشناسی ملی 6179999 و کد بین المللی 978-600-8640-44-8 در بهار سال 99 در 264 صفحه به چاپ رسید.
موضوع کتاب در خصوص مشاغل شرکتهای تعمیرات انتقال نیرو بوده که نویسنده کتاب تعداد 88 شغل را در این شرکتها شناسائی نمود و علاوه بر شناسنامه شغل، شرح وظایف هرشغل و فرم ارزشیابی مربوط به آن شغل را تالیف کرده است. پژوهشگر و نویسنده کتاب آقای مهندس محمود فردی اسرمی در بخشی از مقدمه این کتاب آورده است:
       با توجه به اینکه ضوابط طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل شرکتهای وابسته به وزارت نیرو به موجب مصوبه شماره 15789 مورخ 11/06/1376 وزارت کار و امور اجتماعی مورد بازنگری قرار گرفته است بدین لحاظ مقرر گردید شرکت تعمیرات انتقال نیروی شمال نیز اصلاحات و تغییرات مناسب را در ضوابط مورد عمل خود اعمال نماید.
    برآن شدیم تا با تهیه و تعریف مشاغل در این شرکت و شرح وظایف و شایستگی مربوطه همراه با تطبیق طرح طبقه بندی مشاغل و نحوه ارزشیابی هر شغل، این حلقه گمشده را بیابیم و به اصل پیوند بزنیم. برای تهیه این مجموعه ماهها مطالعه صورت گرفته و علاوه بر همکاری کارشناسان این بخش در شرکت تانش با افراد ذیصلاح نیز مشورت بعمل آمد. وجود شرح شغل یا پروفایل شغل یا شناسنامه شغل، برای هر سازمانی ضروری است. اما این مستند باید چه محتویاتی را شامل ‌شود؟ فرمت‌های مختلفی برای تهیه شناسنامه شغل وجود دارد و هر یک، اطلاعات متنوعی از شغل را ثبت می‌کنند. ما سعی کردیم فرمتی را تدوین و ارائه نمائیم که بیشترین اطلاعات را در خود گنجانده باشد. اکنون تعداد 88 شغل در شرکتهای تعمیراتی شناسائی شد و شناسنامه هر کدام نیز تهیه شده است امیدوارم که این مجموعه بتواند راهگشای بخشی از مشکلات شرکتهای تعمیراتی در این خصوص باشد.
     در همین راستا بررسی و بازنگری­های لازم در زمینه شناسنامه­های شغلی و شرح وظایف و عملکرد کارکنان به تفکیک پستهای سازمانی شرکت انجام گردید که به تأیید کمیته طبقه بندی مشاغل و هیأت مدیره محترم شرکت نیز رسیده است. با تکمیل این مجموعه می­توان انتظار داشت که به کارگیری آن در انجام وظایف نیروی انسانی تا حد زیادی جوابگوی نیاز مدیریت سطح عالی و دست اندرکاران مربوطه در جهت اداره بهینه امور استخدامی و اجرایی کارکنان باشد .

 
  بازگشت


PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_mssql.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0