شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان در پی کسب رتبه برتر رویت پذیری شبکه در سال 98 مابین شرکتهای برق منطقه ای کشور از شرکت تانش تقدیر کرد.

1399/03/19

بر اساس گزارش روابط عمومی شرکت تانش شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان رتبه برتر رویت پذیری شبکه در سال 98 مابین شرکتهای برق منطقه ای کشور را کسب نمود و در پی این موفقیت مدیر دیسپاچینگ منطقه شمال مهندس امانی با ارسال تقدیرنامه ای از شرکت تانش تقدیر کردند.
ایشان در این تقدیر نامه آورده اند:
جناب آقای مهندس فردی
مدیر عامل شرکت تعمیرات انتقال نیروی شمال(تانش)
با سلام و احترام، بدینوسیله ضمن تشکر از جنابعالی، معاون محترم فنی جناب آقای مهندس ماشین چیان  و مدیر محترم مخابرات جناب آقای مهندس احمدیان و کارکنان امور مخابرات و (اسکادا) بابت تمامی فعالیتها و تلاشهای ارزنده در سال 98 در جهت اجرای برنامه ها و تحقق اهداف صنعت برق مازندران و گلستان و کسب رتبه برتر رویت پذیری شبکه در سال 98 در بین شرکتهای برق منطقه ای کشور خواهشمند است دستور فرمائید کلیه کارکنان امور مخابرات و اسکادا و بویژه اسامی ذیل به نحو مقتضی و شایسته مورد تشویق و تقدیر قرار گیرند.
1- مهندس صمد عراقی : بدلیل تهیه اسلایدهای دینامیک بازیابی شبکه انتقال شمال کشور در سیستم اسکادا
2- مهندس حمداله سلیمانی: بدلیل تهیه اسلایدهای دینامیک بازیابی شبکه انتقال شمال کشور در سیستم اسکادا
3- صالح رخشان بهار: بدلیل تلاش گسترده در تفکیک تارهای نوری منطقه وفق تکالیف توانیر و مدیریت شبکه
محمد امانی کلاریجانی
مدیر امور دیسپاچینگ منطقه شمال NAOC

 
  بازگشت


PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_mssql.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0