از کارگران نمونه شرکت تانش تقدیر بعمل آمد.

1399/03/08

با  فرا رسیدن 11 اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر ، کارگران نمونه شرکت تانش انتخاب شدند . با توجه باینکه هرساله با اجرای مراسم با شکوه از کارگران نمونه شرکت تقدیر می شد ولی امسال با توجه به شیوع بیماری کوئید 19 ناشی از ویروس کرونا این مراسم برگزار نگردید  و مدیر عامل به همراه معاون بهره برداری با حضور در امورها از این همکاران تقدیر کردند
در این برنامه از 24 نفر از همکاران بعنوان کارگر نمونه و 5 نفر بعنوان راننده نمونه، 1 نفر بعنوان ایمنکار نمونه و 3 نفر از بازنشستگان تقدیر شد. ضمناً از تیم 3 نفره ساخت دستگاه فیلتراسیون آنلاین روغن تپ چنجر ترانسفورماتور آقایان نصر مهرگان، محمد امین کبیر نجفی و رضوان شهرکی تقدیر گردید و در پایان از آقای محمد قاسمی بخاطر اقدام ایشان در زمینه حفاظت از محیط زیست در عملیات کوهنوردی که مورد تقدیر وزارت نیرو قرار گرفت تقدیر گردید.
اسامی کارگران نمونه:
آقایان: 1- مهندس مصطفی ماشین چیان 2- عمران حمیدی 3- رضا ابراهیمی مقدم پاشا 4- حسن تقوائی 5- مهندس سید مصطفی مصطفوی 6- مهندس حسین رمضانی تبار7- مهندس علی محمدی دولت آبادی 8-مهندس صمد عراقی 9- مهندس مهدی مصطفوی 10- روح اله مجریان 11- نوراله شریفی 12- جمال رحیمی 13- محمدرضا ماشین چیان 14- عباس یوسفی 15- همت محمدی 16- بهادر پالوج 17- محمد لاجوردی 18- حسینعلی رمرودی نسب 19- اسماعیل لطفی 20- سعید حسین پور 21 مهندس محسن حسن پور نیا و خانمها : 22- مهندس فاطمه پیشه ور 23- فاطمه ترچانی 24- فرشته کلاگر.
ایمنکار نمونه : آقای شعبانعلی صیدانلو
رانندگان نمونه:
آقایان: 1- محسن محمود جانلو 2- امین شجاعی 3- حمیدرضا خدابنده 4- حسین قدبنان 5- عباس قاسمیان.
بازنشستگان:
آقایان: 1- مهندس سید محمدرضا عقیلی 2- نادرعلی رمضانزاده 3- کریم صمدائی      

 
  بازگشت


PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_mssql.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0