مسابقه فوتسال جام دهه فجر شرکت تانش برگزار شد

1398/12/10

به گزارش روابط عمومی شرکت تانش مسابقات فوتسال جام دهه فجر این شرکت با حضور 5 تیم از امورهای شرکت و یک تیم از شرکت برق آرای شمال و یک تیم از شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان برگزار شد.
از امورهای تعمیرات مرکز، غرب و ستاد 1 تیم و 1 تیم از شرکت برق آرای شمال و 1 تیم از شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان به این مسابقات دعوت شدند.­
این دوره از بازی ها با قهرمانی تیم امور تعمیرات غرب به پایان رسید.
تیم شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان نائب قهرمان و تیم برق آرای شمال به مقام سومی دست یافت.
جوایز تیمها پس از بازی فینال طی مراسمی با حضور آقایان دکتر قهاری، مهندس فردی، مهندس ماشین چیان و همکاران شرکت برق منطقه ای مازندران، تانش و برق آرای شمال اهداء شد.

 
  بازگشت