مشارکت شرکت تانش در ترمیم تجهیزات انتقال و فوق توزیع گیلان در پی بحران برف چشمگیر بود

1398/12/10

۲۲ بهمن 98 بارش برف سنگین به ارتفاع بیش از نیم متر در شهرهای جلگه ای گیلان و در ارتفاعات و مناطق سردسیر به بیش از یک و نیم متر نیز رسید و بسیاری از مردم این استان را غافلگیر کرد. بارش برف سنگین برق ۲۴۶ هزار مشترک را قطع و بسیاری از لوازم گرمایشی منازل را به خاموشی کشاند. طی تماس تلفنی و پیامکی جناب آقایان مهندس افضلی مدیرعامل محترم برق منطقه ای مازندران و گلستان و مهندس معرفت معاون محترم  بهره برداری با مدیرعامل محترم اینشرکت مقرر گردید تعدادی از گروههای خط با تجهیزات کامل به استان گیلان، شهرستان لنگرود اعزام گردند.
بر این اساس 7 تیم تعمیرات خطوط به استان گیلان عازم شدند که به مدت 5 روز بصورت تمام وقت در حال انجام خدمت بودند. اقدامات انجام شده توسط این گروهها به شرح زیر بوده است:
جداکردن سیم گارد از روی سیم فاز در اسپن های 6 الی 9 در خط سیاه کلده- چابکسر( 4 مداره).
بازدید و رفع عیب ترمینال تاور چابکسر در خط 230 کیلوولت دانیال- چابکسر(رامسر- تنکابن)
بازدید اطراف پست چابکسر و ریختن برف و یخ از روی سیم در خط 63 کیلوولت چابکسر- رودسر
آزادسازی و جداسازی سیم های فاز از برف و یخ در اسپن های 6 الی 8 خط 4 مداره 230 کیلوولت سیاه کلده- چابکسر
آزادسازی و جداسازی سیم های فاز درخط 63 کیلوولت سیاه کلده به شهید انصاری لنگرود
بازدید از خط سیاه کلده – انصاری از دکل 1 الی 30
بازدید از خط سیاه کلده به چم خاله از دکل 1 الی 40
رفع عیب پارگی فاز و جداسازی سیم های فاز از قسمت تقاطع 4 مداره از روی خط انصاری و تخلیه برف
بازدید از خط چابکسر- انصاری- املش از دکل 35 الی 112 (انشعابی املش)
بازدید از قسمت انشعابی املش از دکل 1 الی 25 و تخلیه برف از دکل 7 الی 13 بهمراه بازدید صعودی
بازدید از دکل شماره 10 الی 35 بهمراه تخلیه برف از روی سیم فاز در خط انصاری لنگرود -چابکسر
رفع عیب پارگی هادی و تعویض و نصب مقره در دکلهای 77 الی 81 خط انصاری- چابکسر
بازدید از خط چابکسر- انصاری از دکل 112 الی 125 و انشعابی املش از دکل 1 الی 25
رفع عیب در دکل شماره 10 ( ترکیدگی آی بال و نصب سیم فاز از روی زمین)
رفع عیب در دکل شماره 11 ( ترکیدگی آی بال و پارگی سیم و نصب آرموراد و نصب سیم فاز از روی زمین)
رفع عیب در دکل شماره 16 ( ترکیدگی آی بال و نصب سیم از روی گوشواره)
رفع عیب در دکل شماره 21 ( جدا شدن سیم از مقره و نصب سیم)
رفع عیب در دکل شماره 23 ( جدا شدن سیم از مقره و نصب سیم از زمین)
برقدار کردن خط 601 انصاری- چابکسر
دکل 71: جداشدن سیم فاز 3 و نصب جامپر سیم فاز 2
دکل 72: تعویض مقره فاز 2
دکل 74: تعویض 2 ریسه مقره فاز 1 و نصب سیم جامپر فاز 1
دکل 75: تعویض 3 ریسه مقره و نصب 2 عدد سیم جامپر فاز 1 و 3
بازدید پیاده از دکل 72 الی 92 خط 4 مداره 230 کیلوولت سیاه کلده- چابکسر و اصلاح تنشن سیم گارد حدفاصل 5 الی 6
بازدید پیاده از دکل 12 الی 33 خط 4 مداره 230 کیلوولت سیاه کلده- چابکسر و اصلاح تنشن سیم گارد اسپن 56 به 57
بازدید پیاده از خط تک مداره 230 کیلوولت چابکسر- رشت از دکل 208 الی 213
خط 4 مداره 230 کیلوولت سیاه کلده- چابکسر جهت رفع عیب در دکلهای شماره 113 الی 117 در قسمت گارد
بازدید از دکل شماره 110 الی 122
خط تک مداره چابکسر- سیادتی جهت برقدار کردن خط
نصب جامپر در دکلهای 210 الی 213
نصب فیبر نوری در دکل شماره 210 و 226


 
  بازگشت


PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_mssql.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0