مسابقه فوتسال جام دهه فجر شرکت تانش برگزار شد

1398/12/10

به گزارش روابط عمومی شرکت تانش مسابقات فوتسال جام دهه فجر این شرکت با حضور 5 تیم از امورهای شرکت و یک تیم از شرکت برق آرای شمال و یک تیم از شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان برگزار شد.