کسب رتبه نخست رویت پذیری شبکه انتقال توسط شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان و تشویق شرکت تانش از سوی آن شرکت

1398/07/07

براساس آخرین گزارش شرکت مدیریت شبکه برق کشور  ، شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان در رتبه بندی «رویت پذیری شبکه انتقال » در بین هفده برق منطقه ای با 99.34% رتبه نخست را کسب کرده است. برق منطقه ای فارس و برق منطقه ای خراسان به ترتیب با 99.21%  و 99.18% رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند . لازم بذکر است متوسط رویت پذیری شبکه انتقال کشور نیز 97.38% بوده است .
در پی این موفقیت آقای مهندس معرفت معاون بهره برداری انتقال شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان طی ارسال نامه ای از شرکت تانش تقدیر کردند.
متن تشویق نامه به شرح زیر می باشد:
جناب آقای مهندس فردی
مدیرعامل محترم شرکت تعمیرات انتقال نیروی شمال (تانش)
با سلام و احترام، نظر باینکه بواسطه سرعت عمل و دقت در اجرای عملیات سرویس، نگهداری و تعمیرات سیستم های تله متری، مسیرهای مخابراتی و همچنین سخت افزار و نرم افزار سیستم اسکادا مرکز کنترل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان از نظر شاخص میانگین رویت پذیری اطلاعات اسکادا طی سالهای 1396 تا 1398 در بین کلیه شرکتهای برق منطقه ای کشور رتبه اول را کسب نموده است، ضمن تبریک و تقدیر و تشکر از جنابعالی و معاونت محترم فنی خواهشمند است مدیر و کارکنان امور مخابرات و تله متری به نحوی شایسته ای مورد تقدیر قرار گیرند.
صالح معرفت
معاون بهره برداری

 
  بازگشت