مسابقه فوتسال جام دهه فجر شرکت تانش برگزار شد

1397/11/21

به گزارش روابط عمومی شرکت تانش مسابقات فوتسال جام دهه فجر این شرکت با حضور 6 تیم از امورهای شرکت و یک تیم از شرکت برق آرای شمال برگزار شد.
از امور تعمیرات مرکز 2 تیم از امورهای تعمیرات گلستان، غرب و ستاد 1 تیم و 1 تیم از شرکت برق آرای شمال به این مسابقات دعوت شدند.­
این دوره از بازی ها با قهرمانی تیم امور تعمیرات غرب به پایان رسید.
تیم برق آرای شمال نائب قهرمان و تیم امور تعمیرات مرکز 1 به مقام سومی دست یافت.
جوایز تیمها پس از بازی فینال طی مراسمی با حضور آقایایان عبدالملکی، مهندس فردی، برزگر پاشا، شیرافکن، مهندس اسماعیل تبار و همکاران شرکت برق منطقه ای مازندران، تانش و برق آرای شمال اهداء شد.

 
  بازگشت