کتاب شناسنامه های شغلی مشاغل شرکتهای تعمیرات انتقال نیرو توسط شرکت تانش تألیف شد.

1397/07/21

به گزارش روابط عمومی شرکت تانش کتاب شناسنامه های شغلی مشاغل شرکتهای تعمیرات نیرو مشتمل بر شناسنامه ها و و شرح وظایف شغلی تعداد 87 شغل تهیه و به چاپ رسیده است.
بنا بر این گزارش این کتاب برای اولین بار پس از تشکیل شرکتهای تعمیرات نیرو در سال 77 به چاپ رسیده و هم اکنون الگوی مناسبی برای استفاده در این شرکتها مورد بهره برداری قرار گرفت.
مهندس محمود فردی اسرمی مدیر عامل شرکت تانش و رئیس کارگروه تدوین این کتاب در مقدمه این کتاب نوشته است:
      با توجه به تغییرات اساسی و عمده­ای که در ساختار شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو طی چند سال گذشته در اجرای سیاستهای کلی دولت مبنی بر واگذاری برخی از فعالیتها خصوصاً در حوزه انتقال نیرو به بخش غیر دولتی حاصل گردید و با عنایت به قوانین کار جمهوری اسلامی ایران، بازنگری و تجدید نظر در ضوابط بکارگیری نیروی انسانی و تشریح انجام وظایف محوله در صنعت برق بیش از پیش ضرورت یافت.
    شرکت تعمیرات انتقال نیروی شمال (سهامی خاص) در راستای اصل 44 قانون اساسی از مهر ماه سال 1377 به منظور ارائه خدمات سریع و مطلوب تر در زمینه تعمیر، سرویس، نگهداری و بهره برداری تجهیزات پستها و خطوط انتقال نیرو، دیسپاچینگ و مخابرات، طراحی، خدمات مهندسی، خرید و اجرای پروژه های خطوط و پستهای انتقال و فوق توزیع و اجرای طرح GIS در سطح داخل و خارج از کشور از شرکت برق منطقه­ای مازندران و گلستان جدا و به طور رسمی آغاز به کار نمود.
       با توجه به اینکه ضوابط طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل شرکتهای وابسته به وزارت نیرو به موجب مصوبه شماره 15789 مورخ 11/06/1376 وزارت کار و امور اجتماعی مورد بازنگری قرار گرفته است بدین لحاظ مقرر گردید شرکت تعمیرات انتقال نیروی شمال نیز اصلاحات و تغییرات مناسب را در ضوابط مورد عمل خود اعمال نماید.
      در همین راستا بررسی و بازنگری­های لازم در زمینه شناسنامه های شغلی و شرح وظایف و عملکرد کارکنان به تفکیک پستهای سازمانی شرکت انجام گردید که به تأیید کمیته طبقه بندی مشاغل و هیأت مدیره محترم شرکت نیز رسیده است.
     با تکمیل این مجموعه می­توان انتظار داشت که به کارگیری آن در انجام وظایف نیروی انسانی تا حد زیادی جوابگوی نیاز مدیریت سطح عالی و دست اندرکاران مربوطه در جهت اداره بهینه امور استخدامی و اجرایی کارکنان باشد .

 
  بازگشت