اردوی فرهنگی ورزشی کارکنان شرکت تانش برگزار شد.

1397/04/23

به گزارش روابط عمومی شرکت تعمیرات انتقال نیروی شمال (تانش) به منظور ایجاد انگیزه و افزایش روحیه کاری و همچنین تجلیل از بازنشستگان و پیشکسوتان  اردوی فرهنگی ورزشی با حضور بازنشستگان و کارکنان  این­شرکت برگزار شد. این اردو بصورت یک روزه و در منطقه سد شهید رجائی سلیمان تنگه ساری برگزار شد. تعداد 34 نفر از بازنشستگان و 56 نفر از کارکنان شرکت تانش در این اردو حضور داشتند.
بادید از تاج سد و شنا و همچنین برپائی نمازجماعت از برنامه های اجرائی بود. در بازدید از این سد کارشناس مربوطه به تشریح و معرفی کامل سد پرداخت.


 
  بازگشت