پروژه احداث سه فیدر خط 63 کیلوولت در پست 230/63 کیلوولت ساری به شرکت تانش واگذار شد

1396/11/21

به گزارش روابط عمومی شرکت تانش این پروژه به منظور توسعه فیدرهای خروجی 63 کیلوولت جهت تأمین تغذیه خطوط 63 کیلوولت جدید صورت می گیرد.
در این پروژه طراحی نقشه های الکتریکال و تأمین استراکچر، هادی، لوله باسبار، مقره، کلمپ، کابلها و تغذیه کنترلی و حفاظتی، تابلوهای حفاظت، کنترل، مارشالینک، سیستم روشنائی، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات مربوط به توسعه سه فیدر خط 63 کیلوولت برعهده شرکت تانش می باشد.
در صورتیکه تأمین مالی به موقع انجام شود به نظر می رسد که این پروژه طی 4 ماه آینده به بهره برداری برسد.

 
  بازگشت