صعود گروه كوهنوردي شركت تانش به قله دماوند

1396/05/08

به گزارش روابط عمومي شركت تانش گروه كوهنوردي شركت تانش در قالب گروه كوهنوردي فراز نيروي برق منطقه اي مازندران و گلستان به قله دماوند صعود كردند.
در اين برنامه كه برنامه سوم اين گروه بوده، آقايان مهندسين محمود فردي، محمد حسين آذري، ارسلان رجبي و آقايان مصطفي مهاجر و محمد قاسمي حضور داشتند. اين برنامه از 3 مرداد آغاز و در تاريخ 5 مرداد به اتمام رسيد. 

 
  بازگشت