سومين كنفرانس GIS در مازندران برگزار مي شود.

1394/09/17

سومين كنفرانس ملي GIS در روز هاي يكشنبه و دوشنبه هفته آتي مورخ 22 و 23 آذر ماه در پلاژ نيروي انتظامي واقع در خيابان پلاژ خزرآباد ساري برگزار خواهد شد. اين كنفرانس در حالي توسط انجمن مهندسين برق و الكترونيك شاخه مازندران برگزار مي شود كه تعداد زيادي از متخصصين و مديران صنعت آب و برق كشور در آن حضور خواهند داشت. اولين كنفرانس GIS نيز در اين استان برگزار شده بود. به گزارش اداره روابط عمومي شركت تانش تعدادي از كاركنان اينشركت در كميته هاي متخلف اين كنفرانس از جمله كميته علمي، كميته اجرائي، كميته روابط عمومي و خدمات اداري انجام وظيفه مي نمايند. بر اساس همين گزارش غرفه اينشركت در نمايشگاه جوار اين كنفرانس پربا خواهد شد و دستاوردهاي اينشركت را در موضوعات مختلف به نمايش خواهد گذاشت.

 
  بازگشت