تيم فوتسال امور تعميرات انتقال گلستان به مقام قهرماني رسيد.

1393/11/18

يك دوره مسابقات فوتسال چارجانبه جام دهه فجر بين امور تعميرات انتقال گلستان، امور انتقال گلستان، اپراتورهاي گنبد و مينو دشت و يك تيم از اپراتورهاي كردكوي و گرگان به ميزباني امور انتقال گلستان برگزار شد. در اين دوره از مسابقات كه 4 تيم حضور داشتند تيم امور تعميرات انتقال گلستان مقام قهرماني را از آن خود كرد. بازيكنان اين تيم را آقايان محسن حسن پورنيا، مهدي مجريان، رامين موسي زاده، رضوان شهركي، هادي بابائي ،‌علي روح افزا و رسول عباسي تشكيل دادند. سرپرستي اين تيم هم بعهده آقاي حسينعلي حدادي بود. 

 
  بازگشت