عمليات احداث پست كمپكت خشرود پي بابل توسط شركت تانش كليد خورد.

1393/11/16

پست كمپكت خشرود پي به منظور تأمين افزايش بار مصرفي مشتركين محلي و جبران افت ولتاژ منطقه در شهر خشرودپي بابل توسط شركت تعميرات انتقال نيروي شمال (تانش) به كارفرمائي شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان احداث مي گردد. به گزارش امور طرح و توسعه اجراي عمليات نصب، تست و راه اندازي ترانسفورماتورهاي اصلي و كمكي همراه با تجهيزات جانبي كليد خورده و در صورت تأمين به موقع تجهيزات توسط كارفرما اين پست تا پايان سال به بهره برداري خواهد رسيد.

 
  بازگشت