پست 63/20 كيلوولت فيروزكوه توسط شركت تانش تقويت و توسعه ياقت

1393/09/26

عمليات تقويت و توسعه پست 3/20 كيلوولت فيروزكوه از 2*15 مگاولت آمپر به 3*15 مگاولت آمپر توسط شركت تانش اجرائي شد. كارفرماي اين پروژه شركت برق منطقه اي تهران بوده كه هدف اين پروژه را تأمين برق شهرك مسكوني و كمك به شبكه برق توزيع منطقه اعلام نموده است.
اين عمليات شامل موارد زير بوده است:
1-تأمين تجهيزات يك بي ترانسفروماتور، باس سكشن 63 كلوولت، و تجهيزات 20 كيلوولت شامل تأمين كليد و سكسيونرهاي 63 كيلوولت،‌ترانس هاي جريان، باسبار،‌كابلهاي حفاظت، كنترل و تغذيه، كابل 20 كيلوولت، تابلوهاي حفاظت، كنترل،‌اينترفيس ، مارشالينگ و LVDC و تابلوهاي 20 كيلوولت.
2- تأمين مصالح و اجراي عمليات ساختماني شامل فونداسيون تجهيزات، خيابان كشي، جدول كاري و آسفالت، احداث كانكس 20 كيلوولت،‌ديواركشي خارجي پست و احداث اتاق نگهباني پست.
3- عمليات نصب و تست تجهيزات، مدارهاي حفاظت،‌كنترل و فرامين و رله هاي حفاظتي.
به گزارش امور طرح و توسعه شركت تانش ميزان پيشرفت پروژه در بخش ساختماني 95%، در بخش عمليات نصب تجهيزات 95% بوده و تست تجهيزات هم نيز از اين تاريخ شروع شده است. پيش بيني مي شود اين پروژه در نيمه دوم دي ماه به بهره برداري برسد.
با توجه باينكه اتاق كنترل موجود در پست جهت توسعه فيدر جديد فضاي كمي داشته با تمهيداتي شامل جابجائي باطري خانه به فضاي كانكس 20 كيلوولت جديد، ساخت تابلوي كنترل و AVR كمپكت و ... اين مشكل برطرف گرديد. 

 
  بازگشت