مهندس حائري از فعاليت شركت تعميرات انتقال نيروي شمال بازديد كردند.

1393/09/24

آقاي مهندس حائري مدير عامل شركت توانير همراه با آقاي مهندس افضلي مدير عامل شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان و آقاي مهندس جعفري مدير عامل شركت توزيع نيروي برق مازندران از فعاليت شركت تعميرات انتقال نيروي شمال(تانش) در پست 230 كيلوولت سوادكوه بازديد كردند.
     ايشان كه از فعاليت گروه عملياتي تعميرات پست بازديد مي كردند ضمن توصيف كاركنان شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان وشركت تانش زحماتشان را ارزشمند دانستند و خواستند تا قوانين ايمني و دستورالعمل هاي تعمير و نگهداري همچون گذشته در تمامي مراحل كاري  رعايت گردد.
    آقاي مهندس افضلي نيز ضمن تشكر از پرسنل شركت تانش كارنامه سالها تلاش اينشركت در ارائه برق مطمئن، مستمر و منظم را بيان كردند.
كاركنان شركت تانش حضور آقايان مهندس حائري، افضلي و جعفري را قوت قلب دانستند و اعلام ميدارند براي نگهداري و صيانت از اين سرمايه ملي تمام تلاش خود را خواهند نمود تا خدمات قابل قبولي را ارئه نمايند.

 
  بازگشت