رفع قطعي برق در غرب استان مازندران توسط كاركنان شركت تانش

1392/11/13

هم اکنون اکثر شهرهای غرب استان با بارش برف مواجه بوده و سرمای شدیدی در منطقه حاکم است، به گونه‌ای که دمای هوا در نقاط مختلف استان از منفی 2 تا منفی 6 درجه کاهش یافته است.
به گفته معاون بهره برداري شركت تانش آقاي مهندس فردي طوفان و بارش برف در غرب استان مازندران باعث قطع برق در اكثر شبكه فوق توزيع منطقه شده است. 7 پست كتالم، بانك مركزي، رامسر، شيرود، سي سنگان و آبشار و خطوط منتهي به اين پستها با قطعي مواجه هستند.
از روز گذشته 3 گروه تعميرات خط و 3 گروه پست از امور تعميرات انتقال غرب با همكاري دو گروه خط از امور تعميرات انتقال مركز و گروههائي از رلياژ ومخابرات در حال برطرف نمودن قطعي هستند. از عوامل اصلي بوجود آمدن اين مشكلات، فرسوده بودن تجهيزات شبكه و وضعيت جوي از سوي ايشان اعلان شده است . نا گفته نماند مدير عامل شركت تانش آقاي مهندس اسديان از ابتداي تعميرات با گروههاي تعميراتي در محل حوادث حضور دارند.

 رضائي
  بازگشت