تمديدعضويت آقاي مهندس اسديان در شوراي عالي ايمني شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان

1392/04/20

طي حكمي از سوي مدير عامل شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان جناب آقاي مهندس افضلي، عضويت آقاي مهندس اسديان مدير عامل شركت تانش در شوراي عالي ايمني شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان براي دو سال ديگر تمديد شد.
متن اين حكم بدين شرح است:
برادر گرامي جناب آقاي مهندس ولي ا... اسديان
مدير عامل محترم شركت تعميرات انتقال نيروي شمال ( تانش)
موضوع: تمديد عضويت در شوراي عالي ايمني
با سلام، پيرو حكم شماره 6163/1 مورخ 13/04/90و نظر به تعهد و تخصص و مسئوليت جناب عالي، از تاريخ صدور اين حكم به مدت 2 سال ديگر بعنوان عضو شوراي عالي ايمني شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان منصوب مي شويد.
اميد است با اتكال بر خداوند متعال و همكاري اعضاي محترم آن كارگروه در جهت تحقق آرمان و اهداف استراتژيك شركت موفق ومؤيد باشيد .
                                                   حسين افضلي
                                        رئيس هيأت مديره و مديرعامل

 رضائي
  بازگشت