انتخابات اعضاي شوراي اسلامي كار شركت تانش روز پنجشنبه 13 مهر ماه برگزار مي گردد

1391/07/06

جلسه مجمع عمومي جهت انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل شوراي اسلامي كار شركت تانس در روز پنجشنبه مورخ 91/7/13 با حضور نمايندگاني از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي مازندران و كاركنان شركت تعميرات انتقال نيروي شمال از ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد .

اسامي داوطلبان واجد شرايط جهت انتخابات بر اساس ثيت نام قبلي به شرح ليست زير اعلان شد :

1-   عبدالمجيد شجاعي

2-   سيد جواد رضائي

3-   مير علي شيرافكن

4-   تقي صداقتي

5-   عباس قنبري گرجي

6-    محمد امين كبيرنجفي

<span sty

 رضائي
  بازگشت